Tilknyttet anlegget er en ca. 5 km. lang kultursti med både kultur og naturminner. For å nevne noe, kan du finne helleristningsfelt og en høvdingegrav, et gammelt sagbruk og en husmannsplass, konglomeratvegg og isskuringsstriper, og har du lyst å sette deg ned finner du rasteplass med bord, benker og bålplass. I tillegg har anlegget en egen barnekultursti med masse aktivitetstilbud, lekeplass, eventyrbru m.m.

Åpningstider

Alle virkedager mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Søndager fra og med juni til og med august kl. 12.00-16.00

Omvisning

Hverdager kl. 09.00-15.00
Søndag kl. 12.00-16.00
Salg av kaffe, vafler og forfriskninger.

Adresse

Horg Bygdatun
7236 Hovin
Skiltet fra E6

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 85 81 09
Tor Forsberg, telefon: 922 15 998