Historie

På Fossbakken har det vært bosetning i hvert fall siden siste halvdel av 1600-tallet da en husmannsfamilie bosatte seg på plassen. Senere har flere ulike familier levd her. På slutten av 1700-tallet ble gården Oppistu Foss delt i to, og den ene bonden flyttet sin halvdel av bygningene til det som representerer dagens bygdetun. De eldste bygningene på selve tunet stammer fra denne tiden.  

Parallelt med at eiendommen ble erklært som friluftsmuseum ble det stiftet et museumslag og ansatt en daglig leder. Ivrige medlemmer og ansatte sørget etter hvert for at bevaringsverdige bygninger i omegnen ble flyttet til museumsområdet. I flere av husene ble det også laget faste utstillinger. Det er arven etter alle disse små og store redningsaksjonene vi forvalter i dag.

 

Museumslaget har siden 2001 gitt ut årsskriftet Horgbyggen 

Natur- og kultursti

Øst for Horg Bygdatun ligger et svært viktig friluftsområde der museumslaget tidlig fikk etablert en omfattende natur- og kultursti som kan følges som en rundtur gjennom landskapet. Langs denne merkede fotruten er en rekke egenartede geologiske, arkeologiske og historiske lokaliteter tilrettelagt for publikum. Fra og med 2022 arbeides det mer målrettet med vedlikehold og sikring langs traseen. I tillegg inngår Foss i fylkeskommunens aktuelle formidlingsprosjekt «Bergkunstreisen i Trøndelag».

Åpningstider

Som offentlig friluftsområde er bygdetunet åpent for alle, året rundt.

Ordinær åpningstid er kl. 08.00-16.00 hver ukedag.
Finner du ingen på kontoret? Ta gjerne kontakt per telefon. 

I sommersesongen har museumslaget søndagsåpen kafé i Vognbua kl. 12.00-16.00.
I 2023 avsluttes dette tilbudet 3. september.
I forbindelse med søndagskafeen er utstillingene åpne for publikum.

Horg Bygdatun og museumslag kan følges på Facebook.

Kontaktinformasjon

Adresse

Horg Bygdatun
7236 Hovin
Skiltet fra E6

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til daglig drift, leie/lån av lokaler eller til noe som angår natur- og kulturstien, kontakt:
Driftsleder Tore Valseth
Telefon 901 41 191
E-post
Driftsleder Silje Dalborgskogen Bjørnstad (NB! Bookingansvarlig for Svestuggu t.o.m. 2024)
Telefon 970 43 102
E-post

For bestilling av formidlingstjenester/guide i tilknytning til friluftsmuseet og nærområdet, kontakt:
Kjell André Brevik
Telefon: 957 11 434 / 932 19 937
E-post

For henvendelser til den frivillige organisasjonen Horg Bygdatun og museumslag, kontakt:
Sekretær Synnøve Sterten
Telefon 928 34 172