Melhus kommune deler ut disse prisene og stipendene:

Næringspris

Melhus kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser i kommunen.

Statutter for prisen finner du under tema næringspris.

Forslag sender du til postmottak@melhus.kommune.no.

Kulturpris 2023

Det er anledning til å fremme forslag på kandidater til Melhus kommunes kulturpris.

Forslagsskjema og retningslinjer finnes du her.

Kulturstipend og idrettsstipend 2023

Melhus kommune gir hvert år ut et stipend til unge mennesker mellom 15-25 år som gjør seg bemerket innen kultur og idrett.

Kjenner du noen som fortjener et slikt stipend? Du kan også foreslå deg selv som aktuell kandidat.

Forslagsskjema og retningslinjer finner du her.

Årets ildsjel 2023

Årets ildsjel er en hederspris for fortjenestefullt arbeid. Det er en takk og en anerkjennelse til den eller de som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag- og foreninger i Melhus kommune.

Det er Utvalg for helse, oppvekst og kultur som vedtar vinneren av Årets ildsjel.

Årets ildsjel i Melhus består av et diplom som deles ut i forbindelse med kommunens hederskveld.

Forslag sender du til postmottak@melhus.kommune.no.

Årets navn 2023

Årets navn i Melhus kan tildeles en eller flere personer som har utmerket seg positivt i løpet av det foregående året. Det er Formannskapet som vedtar vinneren av Årets navn.

Årets navn i Melhus består av et diplom som deles ut i forbindelse med kommunens hederskveld.

Forslag sender du til postmottak@melhus.kommune.no.

Frist for innsending av forslag 

Navn på aktuelle kandidater til årets priser med vedlagt begrunnelse må være sendt inn senest 1.12.23.

Prisene vil bli delt ut på hederskvelden i løpet av våren 2024. Dato for arrangementet er ikke fastsatt ennå.