Nå gjenstår kun de siste asfaltarbeidene, som skal utføres mandag 10. oktober.

- Planlagt ferdigstillelse av prosjektet og permanent åpning av vegen skulle skje 30. september. På slutten av prosjektet har vi dessverre hatt problemer med leveranser av asfalt, sier prosjektleder Bjørn Idar Ekren i Melhus kommune.

Gimsvegen vil være åpen for trafikk i helga før asfalteringen på mandag. Tirsdag 11. oktober er alt arbeid ferdig.

Om prosjektet

Prosjektet omfatter legging av nye kommunale hovedledninger i større dimensjoner for vann og avløp til og fra Melhus sentrum. Ledningene er lagt i Gimsvegen fra Gimse bru og opp til Melhusvegen. De gamle ledningene er av eldre dato (den eldste fra 1928) og måtte skiftes ut.

Prosjektet omfatter også tidkrevende boring med innpressing av større varerør for etterpå å trekke inn vann- og avløpsledningene under jernbanebrua, etter pålegg fra BaneNor. Deler av Gimsvegen må også bygges opp på nytt med tre lag asfalt på toppen.

Les mer om prosjektet.