Sted:

Gimsvegen (Gimsbruvegen) fra Bankkvartalet til Gimse bru, i Melhus sentrum.

Tidsrom:
April til september 2022

Hensikt og prosess:
Oppgradere vann og avløp i forbindelse med utbygging av Bankkvartalet, Melhus sentrum.

Nye ledninger for vann og avløp legges i Gimsvegen fra Bankkvartalet og ned til Gimse Bru. Trasé krysser under både Jernbanebru og E6-Bru.

På grunn av omfattende arbeid må Gimsvegen (Gimsbruvegen) stenges for gjennomkjøring i utførelsesperioden. Planlagt tidsrom: fra uke 16 til august. Adkomst til Lenamælen, Kuhaugen og Mælabakken blir da via Gimse Bru. Omkjøringer skiltes på stedet.

Krysset Jernbanevegen/Gimsvegen blir også stengt i deler av utførelsesperioden på grunn av arbeid i forbindelse med kryssing under Jernbanebrua.

Parter:

Kommunen ved Teknisk drift bygger ut og oppgraderer nødvendig infrastruktur for vann og avløp.
Solberg Maskin AS er utførende entreprenør.

Har du spørsmål?
Kontakt Bjørn Ekren, prosjektleder, teknisk drift:
E-post
Mobilnummer: 916 85 665