Møtet handlet om sikringstiltak mot kvikkleireskred på Rødde. Det var Melhus kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som arrangerte møtet. 

På programmet sto også de nye vann- og avløpsledningene, som kommunen planlegger å legge på strekningen Jaktøya – Lerli – Kvammen. I den forbindelse la kommunen fram informasjon om tilkobling til kommunalt avløp. 

Her finner du presentasjonene:

Sikringstiltak mot kvikkleireskred (NVE)

Nye VA-ledninger Jaktøya – Lerli – Kvammen (Melhus kommune)

Tilkobling til kommunalt avløp (Melhus kommune) 

Vi minner samtidig om at høringsfristen for NVEs sikringsplan er tirsdag 3. september. Her finner du mer informasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Spørsmål knyttet til sikringstiltak mot kvikkleireskred på Rødde: 

Caroline Mevik, epost: caroline.mevik@melhus.kommune.no, telefon 415 01 660 eller
Geir Hagen ved NVE, epost: gbh@nve.no, telefon 958 63 148

Spørsmål knyttet til nye vann- og avløpsledninger Jaktøya – Lerli – Kvammen:

Hanne Lotte Hansen, epost: hanne.lotte.hansen@melhus.kommune.no, telefon 402 16 293

Spørsmål knyttet til tilkobling til kommunalt avløp:

Marte Aursand, epost: marte.aursand@melhus.kommune.no, telefon 72 85 81 80