I Melhus kan du forhåndsstemme til følgende tider:

Kommunestyresalen i Melhus rådhus, inngang B 
Hverdager uke 32, 33, 34, 35 og 36 (10.8 – 8.9) kl. 09:00 - 16:00 
torsdag 31.8 og torsdag 7.9 kl. 09:00 - 19:00
 
Onsdag 30. august 
Melhus videregående skole kl. 11:00 – 13:00
 
Lørdag 2. september 
Melhus rådhus kl. 10:00 – 17:00 
Coop Hovin kl. 10:00 – 12:00 
Coop Lundamo kl. 13:00 – 15:00 
Coop Ler kl. 10:00 – 12:00 
Coop Kvål kl. 13:00 – 15:00 
Coop Hølonda kl. 10:00 – 12:00 
Coop Korsvegen kl. 13:00 – 15:00 
 
HUSK LEGITIMASJON!
 

Stemme hjemme

Om du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan du søke om å forhåndsstemme hjemmefra. Da kommer det valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din. Søknadsfrist er onsdag 6. september. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Du vil deretter bli kontaktet om tidsrom for stemmegivning. Du kan søke per e-post til postmottak@melhus.kommune.no. Du kan også kontakte oss på telefon 72 85 80 00 for å søke om å stemme hjemme. 
 
For helse- og omsorgsinstitusjoner vil det bli egne valgdager. Helse- og omsorgssentrene i kommunen er informert om hvilke dager som er aktuelle.  
 

Informasjon på andre språk

Skal du hjelpe noen som trenger informasjon om valget på et annet språk? Valgdirektoratet har laget instruksjonsvideoer på flere språk som viser hvordan du stemmer ved kommune- og fylkestingsvalget