Utskiftingen startet i januar 2020, og innføringen er en del av Melhus kommune sin helhetlige satsing på velferdeteknologi.

Forbedret tjeneste

Digitale alarmer har mer funksjonalitet og bedre kvalitet, og skal bidra til økt trygghet og en mer aktiv hverdag for brukeren.
De nye alarmene får også redusert responstid gjennom oppkobling mot et helt nytt responssenter etablert på Stjørdal. Totalt sett er dette viktig for å sikre helhet og bedre kvalitet på tjenesten.

Om trygghetsalarm

Det er helse- og velferdskontoret som tar imot henvendelser og søknader, vurderer hvilket tjenestebehov du har og fatter vedtak.
Se Melhus kommune sine hjemmesider for kontaktopplysninger og mer informasjon om søknadsprosess knyttet til trygghetsalarm.
Du finner ytterligere informasjon om temaet hos helsenorge.no