OPPDATERING 8.8. kl. 0905:

Risikoen for flom og skred har avtatt. Vi har derfor avviklet beredskapstelefonen.

Ønsker du å komme i kontakt med Melhus kommune, bruk våre vanlige kanaler; sentralbordet tlf. 72858000 (kl. 09-14) eller teknisk vakt tlf. 47802222 (kl. 14-09).

***

Melhus kommune følger situasjonen tett og har mannskap i beredskap utover kvelden mandag og natt til tirsdag. Vi tar imot varsler og sender ut folk til å vurdere og håndtere enkeltsteder og -hendelser.

Vi har også vært i kontakt med lokale entreprenører, som kan bistå med maskiner og tjenester ved behov.

Mer informasjon om ekstremværet Hans.

In English

UPDATE 8.8. at 0905:

The risk of floods and landslides has decreased. We have therefore discontinued the emergency telephone number.

If you want to get in touch with Melhus municipality, use our usual channels; switchboard tel. 72858000 (09:00-14:00) or technical guard tel. 47802222 (14:00-09:00).

***

Melhus municipality is monitoring the situation closely and has crews on standby throughout the evening Monday and night to Tuesday. We receive alerts and dispatch people to assess and deal with individual locations and incidents.

We have also been in contact with local contractors, who can assist with machines and services if necessary.