Oppdatert: 8. august kl. 0855.

Melhus kommune etablerte mandag ettermiddag en beredskapstelefon. Denne er avviklet tirsdag morgen fordi risikoen for flom og skred har avtatt. 

Ønsker du å komme i kontakt med Melhus kommune, bruk våre vanlige kanaler; sentralbordet tlf. 72858000 (kl. 09-14) eller teknisk vakt tlf. 47802222 (kl. 14-09). 

In English

Updated: 8th of August at 0855.

Melhus municipality established an emergency telephone number on Monday afternoon. This has been discontinued on Tuesday morning because the risk of floods and landslides has decreased.

If you want to get in touch with Melhus municipality, use our usual channels; switchboard tel. 72858000 (09:00-14:00) or technical guard tel. 47802222 (14:00-09:00).

*** * ***

Norges vassdrags- og energidirektorat gir råd om hvordan vi som innbyggere bør forberede oss på uværet:

 • Hold deg oppdatert om situasjonen. Følg med på værprognoser, farevarsler, lokale nyheter og trafikkmeldinger.
 • Alle kan bidra til at bekkeinntak, sluk, kummer, veigrøfter, stikkrenner, kulverter og rister er åpne og ikke går tett. Fjern løv, store kvister, gjenstander, grus og sand som kan hindre vannet i å renne fritt. Sjekk at hageavfall ikke demmer opp nærliggende bekker.
 • Vær oppmerksom på at bekker plutselig kan endre løp. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje eller første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Båt, bil, campingvogn, rundballer, løse gjenstander eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre flomutsatt område.
 • Rydd hagen for hagemøbler, grill og andre løse gjenstander.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Vurder behovet for å dra ut

Skal du ut, vurder om ærendet ditt er nødvendig. Ikke oppsøk skred- eller flomsteder for å se på. Vær forberedt på at veger kan bli stengt.

Kaldvella på Ler

Kommunen har søndag ettermiddag kjørt ut en container med sandsekker, som står i starten av Damvegen/Sagbakken på Ler (kart)

Beboere langs Kaldvella oppfordres til å hente sandsekker selv fra containeren, for å forebygge skader på bebyggelse som kan være flomutsatt – for eksempel foran inngang til kjeller eller første etasje.

Situasjonsbeskrivelse fra NVE og Meteorologisk institutt

Det ventes svært mye nedbør mandag og tirsdag. NVE har derfor sendt ut varsel om flomfare på oransje nivå og varsel om jordskredfare på gult nivå. Nedbøren vil komme både som regn og regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 40-60 mm over 24 timer. Lokalt kan det komme enda mer. Høyest timesverdier ventes å være 20 mm på 1 time.

Vannføringen vil stige raskt i bekker og elver i løpet av mandagen på grunn av uvanlig mye nedbør. Små elver og bekker ventes å nå oransje nivå først og større elver noe senere. Skredfaren er størst der bygene treffer.

Farevarslene kan endre seg når det kommer oppdaterte værprognoser.

Mulige konsekvenser:

 • Omfattende oversvømmelser.
 • Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt.
 • Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Veger og bruer kan bli stengt.
 • Bekkeløpsendringer på grunn av vann på avveie i bratt terreng.
 • Erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, som følge av at små bekker og elver raskt kan bli store. Kraftig erosjon i vassdrag kan utløse utglidninger som kan redusere stabiliteten.

Mer informasjon

Flere råd og tips om hvordan du kan forberede deg på en periode med flom- og jordskredfare på varsom.no.

Du også kan abonnere på flom- og jordskredvarsler på abonner.varsom.no. Du kan få varsel på epost eller SMS helt gratis.