Detaljreguleringsplanen er laget for å legge det formelle grunnlaget for bygging av ny E6 på strekningen Gyllan på Hovin til Kvål. Ny E6 skal bedre både fremkommeligheten og sikkerheten langs veien.

Les den fulle kunngjøringen her, hvor du også finner plandokumentene og plankartet. Her finner du også lenke og forklaring til hvordan du kan sende dine innspill.

Folkemøte og åpen kontordag

Det blir åpent folkemøte i kultursalen på Melhus rådhus torsdag 11. mai kl. 18-20. Følg folkemøtet digitalt her.

Du kan også komme på åpen kontordag på rådhuset mandag 15. mai kl. 8.30-16. Vi ber om at du bestiller time:

Det er Nye Veier sammen med Norconsult AS som har laget planforslaget. Nye Veiers sider kan du lese om prosjektet.