Formannskapet har i møte den 18.04.23, sak 38/23, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for E6 Gyllan- Kvål, med plankart , planbestemmelser, planbeskrivelse og øvrige vedlegg ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

Planforslaget er utarbeidet av Nye Veier AS, sammen med Norconsult AS.

Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny E6 på strekningen Gyllan – Kvål. Den nye veien skal bedre både fremkommelighet og sikkerhet for alle kjøretøy.

Innsyn

Plandokumentene kan ses her.

Plankartet kan ses her.

Nettside for prosjektet Gyllan- Kvål på Nye Veier sin hjemmeside: E6 Gyllan – Kvål | Nye Veier AS 

Har du innspill?
Innspill sendes via Nye Veier sin medvirkningsportal her: https://gisbim2.nois.no/e6-gyllan-kvaal/ 

eventuelt kan de sendes til: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller på e-post: postmottak@melhus.kommune.no 
Frist for å komme med innspill er 02.06.2023. 

Spørsmål?

Har du spørsmål til E6 prosjektet så kan du ta kontakt med Nye Veier. Kontaktpersoner er:
Jan Olav Sivertsen, tlf: 915 46 871, epost: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
Jill Hammari Sveen, tlf: 916 41 253, epost: jill.hammari.sveen@norconsult.com

Folkemøte og åpen kontordag
Det vil bli avholdt åpent folkemøte på kommunehuset, i kultursalen den 11.05.23, klokken 18.00-20.00.

Følg folkemøtet digitalt her.

Det vil også avholdes åpen kontordag på kommunehuset den 15.05.23, kl. 08:30- 16:00. Time kan bestilles her: siri.hegre@nyeveier.no eller på tlf: 993 57 353