Elva skal scannes og resultatene skal brukes i videre arbeid i forbindelse med planlegging av sikringstiltak i Kaldvella.