Melhus kommune har en hovedplan veg, som inneholder en oversikt over prioriterte tiltak. De tre vegene som har blitt utbedret i år er i henhold til tiltaksplanen i hovedplan veg. 

1. Damvegen på Ler 

Høsten 2021 fikk Damvegen tre nye sandfangkummer og nye overvannsrør fra sandfang. 

I år har 350 meter av Damvegen fått ny asfalt, mens 70 meter innerst i vegen har blitt masseutskiftet.  

Det har også blitt gjort flere andre tiltak i området:  

  • Området mellom vegen og Kaldvella er forsterket  
  • Byttet ut gammelt flettverksgjerde med nytt, langs Kaldvella  
  • Nytt rekkverk på gangbru  
  • Ny snuplass 
  • Ny grusskulder 

2. Gamle Kongeveg ved Øysandkrysset 

Sommeren 2022 har Gamle Kongeveg fått 150 meter ny asfalt.  

Vegen har også blitt merket opp, samt fått ny grusskulder.  

3. Niels Dahls veg i Varmbu/Melhus 

Niels Dahls veg har fått 580 meter ny asfalt. 

Noen grøfter er gjort mer stabile (såkalt plastring). En ny sandfangkum er også etablert.