DSB oppdaterte denne uka rådene for egenberedskap. 
Les de oppdaterte rådene på sikkerhverdag.no.

Ved at flest mulig kan klare seg selv i en uke, kan kommuner og nødetater prioritere å hjelpe de som ikke klarer seg selv i en krise.

Mer informasjon om beredskap i hjemmet