Trøndelag fylkesbibliotek lyste ut tilskuddsordningen folkebibliotekene kunne søke på. Målet har vært å forbedre det digitale innholdet i forbindelse med at bibliotekene måtte holde stengt på grunn av koronaviruset. 

Erlend Skjetne - "Skare"

Melhus bibliotek har søkt og fått tildelt midler til å produsere en video hvor melhusforfatter Erlend Skjetne leser sin debutbok, poeseisamlingen "Skare". Boka kom ut i 2019, til hyllest fra kritikere. Han ble også nominert til Tarjej Vesaas' debutantpris for denne. 

Erlend Skjetne leser "Skare" (Youtube)

Forfatteren forteller om boka og skriveprosessen (Youtube)