Temaet for årets markering av verdensdagen for psykisk helse er «Livet under og etter pandemien. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.»

Vi samles som vanlig til Åpent treffsted på Kroa onsdag 13. oktober kl. 12.30-15. Representanter fra Mental Helse og ansatte i Melhus kommune vil være til stede. 

Åpent treffsted arrangeres i samarbeid mellom Mental Helse Melhus, Melhus Røde Kors, Frivilligsentralen og enhet for arbeid, psykisk helse og rus i Melhus kommune.