Dette er et tilbud til voksne: Et sted å møtes i et sosialt fellesskap. Det skal bidra til fellesskap og vekst, og forebygge ensomhet.

Hver uke 

Det skjer hver onsdag klokka 12.30-15.00 på Kroakvartalet i Melhus sentrum. Gjennom høsten vil treffstedet tilby ulike kreative og fysiske aktiviteter.

Underholdning

Ordfører Jorid Jagtøyen vil ønske velkommen og stå for åpningen av Åpent treffsted denne onsdagen. Det blir også musikalske innslag ved Julie Stokke, Aron Nørstebø og Benny Buoso. Vi serverer kaffe og kaker.

Det er Mental Helse Melhus, Melhus Røde Kors og Melhus kommune gjennom Melhus frivilligsentral og enhet for arbeid, psykisk helse og rus som samarbeider og drifter dette tilbudet.