Advansia AS, i samarbeid med Samskap AS, Betongpark AS og Gottlieb Paludan Architects AS, er engasjert av Melhus kommune for å utarbeide forprosjekt, drive medvirkning og utforme søknad om prosjektmidler for en ny aktivitetspark, på Monstuflata/Hallflata på Gimse.

Ønsker å høre dine meninger

De har utarbeidet en spørreundersøkelse som nå sendes ut til ulike aktører, lag og foreninger i kommunen som kan ha interesse av å medvirke til utformingen av aktivitetsparken.

Formålet med undersøkelsen er å få innspill til hva barn, unge og alle øvrige innbyggere i Melhus har av behov og ønsker for en ny aktivitetspark. 

Resultater fra undersøkelsen vil brukes som underlag for utforming av forprosjektet og søknad om prosjektmidler. 

GI DINE INNSPILL HER.

 

Det tar ca. fem minutter å svare på spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen er anonym og vil være åpen fram til kl 23:59 18.08.2021. Del gjerne linken!

Ta gjerne kontakt med Geir Bjarne Listhaug for mer informasjon om spørreundersøkelsen eller å komme med lengre innspill, på e-post: geir@samskap.no.

Innhold i parken

- Melhus er en mangfoldig kommune, og vi ønsker å legge til rette for gode og trygge møteplasser der innbyggere i alle aldre kan møtes. Vi vokser og vi ser vi mangler sentrumsnære plasser for egenorganisert aktivitet. Kom med innspill og bidra med å skape en sosial møteplass å henge på, leke i, trene i eller ta søndagsturen til, sier ordfører Jorid Jagtøyen.

Det totale området for parken skal være på omkring tre mål, hvorav minst 1/3 skal tilpasses forskjellige typer rulleaktivitet (skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter, sykkel mm). Hensikten med igangsatt forprosjektet er å skape en helhetlig møteplass i kommunen som har fokus på balanse og harmoni mellom de forskjellige aktivitetsmiljøene og sonene. Parken skal være attraktiv og inkluderende for alle, og være unik i form av kombinasjonen av aktiviteter, møteplasser og brukere. 

Les mer om den nye aktivtetsparken.