Det vil være særlig aktuelt for personer som ennå ikke har vært smittet av Covid-19 å ta en ny vaksinedose, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Det bør ha gått minst seks måneder siden du fikk forrige dose. Dersom det har gått så lang tid, bør du sørge for å få satt vaksinen i løpet av april måned, slik at det kan gå lang nok tid før en eventuell koronavaksine senere i høst eller vinter.

Sykehjemsbeboere anbefales også oppfriskningsdose, hvis det har gått seks måneder siden forrige.

Les FHIs råd om oppfriskningsdose

Fastlegen eller apoteket

I Melhus kommune får du gratis vaksine hos din fastlege eller på Apotek 1 (ved Coop Extra). Du kan bestille time til vaksinering på Apotek 1, eller ringe telefon 72 87 82 80. 

Vaksineringen starter opp etter påske.

Våre helseinstitusjoner

Beboere i våre mestringsboliger, bofellesskap og sykehjem får tilbud om vaksine internt, hver avdeling vaksinerer sine beboere. 

Folkehelseinstituttet skriver at det er sannsynlig at det kan komme en ny bølge med Covid-19-smitte de nærmeste månedene, selv om vinterens runde virker å være over.

Det er Regjeringen som kommer med anbefalingen om ny oppfriskningsdose med koronavaksine for disse gruppene basert på Folkehelseinstituttets råd.

Informasjon om vaksinering finner du fortsatt på melhus.kommune.no/vaksine