Formannskapet behandlet budsjett/Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, sak 153/19, i møte 26. november 2019. 
Formannskapets vedtak legges herved ut på høring.

Les saksdokumenter og saksprotokoll her.

Forslagene til budsjettet kan du lese her:

- Rådmannens budsjettforslag
Flertallets budsjettforslag og forordet til budsjettforslaget

Kommunestyret skal behandle budsjettsaken i møte 17. desember. 

Frist for å komme med innspill er 15. desember. 
Innspillene sender du per e-post til postmottak@melhus.kommune.no, eller per post til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus