Hva er et budsjett?

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en oversikt over hvilke inntekter og utgifter en virksomhet forventer påfølgende år. Et godt gjennomtenkt budsjett er et viktig styringsverktøy for Melhus kommune.

Hva er en økonomi- og handlingsplan?

Hva er en økonomi- og handlingsplan?

Hvert år legger Melhus kommune frem en økonomi- og handlingsplan for de kommende 4 årene, der budsjettet er første år i planperioden. Den sier noe om mål, prioriteringer og ressursfordeling, og er kort fortalt kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.

…og hvordan henger de sammen?

Planen rulleres hvert år. Det første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.