NB: Reglene for besøk i sykehjem er oppdatert siden denne saken ble publisert. Alltid oppdatert informasjon finner du på www.melhus.kommune.no/korona

Vi beholder vårt beredskapsnivå for besøk i sykehjem, som vi gradvis innførte denne uka og i forrige uke: Vi ligger på gult nivå – lavt, ettersom de fleste pasientene på langtidsavdelingene og enkelte på korttidsavdelingene har fått begge vaksinedosene mot koronaviruset.

Gult nivå - lavt betyr inntil tre besøk per uke. 

Men vi legger til noen punkter:

 • En pasient kan ha inntil tre faste pårørende som kan komme på besøk
 • Én til to pårørende kan komme av gangen
 • Vi ber om at alle pårørende bruker munnbind i fellesarealer, korridorer og på besøksrommet når det ikke er mulig å holde en meters avstand
 • Besøkende kan ikke bruke fellesarealene, men kan bruke besøksrom dersom disse er ledige

Les brosjyren her: Besøk i sykehjem under covid-19-pandemien (PDF)

Strengere tiltak i Melhus

Grunnen til at vi legger til noen punkter, er at Melhus kommune forsterket den lokale forskriften torsdag 11. februar, slik at vi nå har strengere regler og anbefalinger. Dette skjer som følge av utbrudd av det muterte viruset i Trondheim kommune.

Det anbefales at hver husstand har maksimalt ti sosiale kontakter per uke, foruten jobb og skole. Vi understreker hvor viktig dette er som et tiltak for å bremse smitte. 

Om klemming

Det er nå åpnet for at pasientene som har blitt vaksinert, kan få klem av sine pårørende. Vaksinen gir betydelig mindre risiko for covid-19-sykdom. Dette er svært etterlengtet blant pasienter og pårørende.

Dermed er det helt i orden å gi en klem, men vi anmoder fortsatt at alle holder minst en meters avstand under resten av besøket.

Dette gjør vi for å beskytte pårørende og ansatte mot smitte. Få personer er foreløpig vaksinert, og vi ikke vet med sikkerhet at vaksinen gir beskyttelse mot smitte.

Beredskapsnivå gult – lavt:

 • Inntil tre besøk per uke i avdelingen, eller dere kan ta med pasienten ut
 • En pasient kan ha inntil tre faste pårørende som kan komme på besøk
 • En til to personer kan komme av gangen
 • Besøkene gjennomføres på pasientrom eller tilrettelagt fellesrom
 • Vi ber om at alle pårørende bruker munnbind i fellesarealer, korridorer og på besøksrommet når det ikke er mulig å holde en meters avstand
 • Besøkende kan ikke bruke fellesarealene, men kan bruke besøksrom dersom disse er ledige
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), legger vi til rette for hyppigere besøk 

Regler for smittevern for besøk på våre sykehjem:

Retningslinjene for besøk er inndelt etter beredskapsnivå. Vi har fire nivå: Grønt, gult lavt, gult høyt og rødt. Ulike sykehjem kan ha ulike nivå basert på den lokale smittesituasjonen.

Reglene for besøk gjelder uavhengig av nivå:

 • Alle besøk på avtales på forhånd. Tidspunktet avhenger av den totale kapasiteten på avdelingen
 • 1-2 pårørende kan komme ved hvert besøk, for å sørge for god nok avstand
 • Hvert besøk varer inntil én time
 • Hvem pasienten ønsker besøk av, skal vektlegges. Nærmeste pårørende skal i hovedsak prioriteres
 • Har du luftveissymptomer, er nærkontakt eller er i karantene/isolasjon, kan du ikke komme på besøk nå
 • Alle som kommer på besøk loggføres for eventuell smittesporing
 • Vi tar imot deg og følger deg til enten pasientrommet eller et besøksrom
 • Vær nøye med håndhygiene, unngå å ta på flater. Gaver er ok med god håndhygiene. Har du med mat er det viktig med god håndhygiene for alle, før og etter måltidet. Kjøkkenet kan ikke benyttes
 • Unngå nærkontakt med pasienten, hold to meters avstand. Hold også god avstand til ansatte og andre pasienter
 • Vi ber om at du holder deg på pasient- eller besøksrommet. Ved behov, bruk ringeklokken. Unngå unødig opphold i fellesarealer og korridorer, det gjelder også hovedinngangen
 • Sansehagene brukes primært for tilrettelagte aktiviteter for beboere på sykehjemmet. Det vil være lokale variasjoner som gjør at vi kan legge til rette for besøk i enkelte soner av hagene
 • Hvis pasienten tas med ut av avdelingen, ber vi om at dere ikke oppsøker offentlige steder, og at dere følger smittevernregler og nasjonale retningslinjer for sosialt samvær
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), tilrettelegges det for hyppigere besøk