Formannskapet vedtok i dag en forsterket, lokal forskrift. Den gjelder i første omgang fra i dag, torsdag 11. februar klokka 18.00, til og med 17. februar.

Les den her: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Melhus kommune (PDF).

Vi gjør dette på bakgrunn av utbrudd av det muterte viruset i Trondheim kommune. Tiltak og anbefalingen strammes inn i hele regionen for å få kontroll over situasjonen.  

Dette er nytt:

Nye, forsterkede tiltak:

 • Skjenkestopp fra klokka 22.00
 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde én meters avstand
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.
 • Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

Anbefalinger:

 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/arbeid/skole/barnehage til 10 personer per husstand
 • Unngå reiser til eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter, og hvor Trondheim nå blir ansett som en slik kommune
 • Unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrenser
 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art
 • Kommunen fraråder- og legger ikke til rette for organiserte fritidsaktiviteter og trim for voksne over 20 år, eller kamper og samlinger for barn og unge under 20 år

I tillegg gjelder dette som før:

De lokale tiltakene vi har hatt siden nyttår, med enkelte justeringer, gjelder fortsatt:

 • Bruk av munnbind på kollektivreiser
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder
 • Avstandsbegrensning på treningssenter

Samkjøring i Trondheimsregionen

Smittetrykket i Melhus og i regionen ellers har vært lavt i flere uker, men det muterte viruset Trondheim nå har flere tilfeller av, har stort potensiale for å spre seg. For å få kontroll over situasjonen, velger vi å stramme til i fellesskap med våre naboer.

Utbruddene i Trondheim har ført til at 22 personer i Melhus per nå er satt i karantene.

Tiltakene i Trondheim kommune er noe strengere enn reglene vi nå innfører i Melhus og de andre nabokommunene i Trondheimsregionen.

Aktiviteter for barn og unge

Barn og unge under 20 år skjermes, og treninger kan kjøres som vanlig. Men vi fraråder kamper og samlinger.

For voksne over 20 år fraråder vi organiserte fritidsaktiviteter.

Munnbind og smittevern

Nå er det igjen påbud om å bruke munnbind på enkelte offentlige steder, samt hos frisører, hudpleie og tatoverings- og hulltakingstjenester. Dette gjelder for alle over 12 år. 

Vi minner om hvor viktig det er å bruke munnbind riktig, les gjerne informasjonen fra Folkehelseinstituttet om korrekt bruk.

Selv om vi har på munnbind, er det akkurat like viktig som før å følge smittevernreglene: Minst en meters avstand, god håndhygiene og alle som kjenner på symptomer må holde seg hjemme. Vi anbefaler vi alle med symptomer om å ta koronatest. Time til test bestiller du på vår koronaside.

Påbudet gjelder ikke personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind. 

Nasjonale tiltak

I tillegg til denne lokale forskriften, gjelder også de nasjonale tiltakene. Få oversikt på regjeringen.no.