Arbeidet er i gang, og målet er å få klar en strategi innen mars 2022. Den skal danne et godt grunnlag for det tverrfaglige samarbeidet for tjenestene som jobber med barn og unge i Melhus.

Tjenestene som jobber med barn og unge i Melhus kommune skal delta, og komme med ideer og forslag til hvordan dette arbeidet kan fungere best mulig i praksis. Målet vårt er det samme: Barn, ungdom og familier skal ha det godt i Melhus. Vi som kommune skal greie å fange opp de sårbare barna og familiene, de som trenger ekstra støtte og oppfølging.

Send inn dine innspill

Vi ønsker også innspill fra lokalsamfunnet i Melhus, privatpersoner og organisasjoner. 

Send inn dine ideer og forslag til de gode løsningene innen 29. november, enten per e-post eller post: 
Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus. Merkes med «Tverrfaglig samarbeid».

Bakgrunn

En revisjonsrapport levert i vår slo fast at samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan bli mer hensiktsmessig og forutsigbart. Rapporten var bestilt av Kontrollutvalget i Melhus, som fremmet sak for kommunestyret. Den var oppe til politisk behandling kommunestyret i juni. Sakspapirene og rapporten kan du lese her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Vigdis Ledal, enhetsleder Familie, forebygging og mestring.