Victoria Erdahl og Randi Sollid kom nettopp hjem fra ett års Norec-utveksling i Melhus’ vennskapskommune Taveta i Kenya. Onsdag presenterte de noen av sine erfaringer og funn for ledere i helse- og skolesektoren i Melhus kommune. 

Eldre bor hjemme

I Kenya er det ingen organisert offentlig eldreomsorg slik vi kjenner det i Norge. De eldre bor hjemme hos sine familier. Eldreomsorgen er det familien og frivillige organisasjoner som yter. Besteforeldrene har ofte tett og nær kontakt med barnebarna. Samtidig observerte Victoria og Randi at det er lite demens blant eldre i Taveta. 
- I tillegg opplevde vi at det er få deprimerte og ensomme eldre, fortalte Randi Sollid. 

Lite demens og depresjon

De har en teori om at de nære relasjonene i familien, med tette bånd mellom besteforeldre og barnebarn, bidrar til den lave graden av demens og depresjon. Det at de eldre også føler seg nyttige når de passer barna mens foreldrene gjør ærend, jobber enten ute eller i hjemmet, tror de også er en faktor som bidrar positivt. 
Temaet ble varmt diskutert av ansatte i både skole- og helsesektoren, og alle var skjønt enige om at tett kontakt mellom barn og eldre gir mye god helse begge veier. De tror det må organiseres for at det skal kunne gjennomføres over tid, men alle er svært positive til å få til mer av dette i Melhus. 

Utveksling 

De nære båndene mellom generasjonene ble bekreftet av sykepleierne Angela Nasimiyu Wanjala og Mary Nakiete Julius fra Taveta. De kom nylig kom hit til Melhus, hvor de skal ha sitt utvekslingsår i helsesektoren i Melhus. Samtidig reiste to helsearbeidere til Taveta, hvor de skal jobbe i ett år. De to heter Julie Eriksdatter Gorsetbakk og Amran Ahmed Abdulle, hvorav førstnevnte er fra Gåsbakken. 

Les mer om Norec-utveksling her (tidligere Fredskorpset).

Les om vennskapskommunen Taveta her. Og her finner du enda mer informasjon