Melhus kommune og Taveta kommune i Kenya gjennomførte den første gjensidige utvekslingen i 2007/2008 etter flere års langsiktig forberedelse. Innen barnehagesektoren jobbet Noela Makando Peter i Potten barnehage i Melhus et år, og Håkon Thon arbeidet i flere barnehager i Taveta. Han hadde også med seg familien sin som brøt opp fra Øysand for å erfare afrikansk kultur og klima. Innen temaet avfallshåndtering har Alfred Mbelle Koleta arbeidet et år i Envina, mens Helene Thoner Strøm-Rasmussen har hatt sitt virkefelt i Taveta med kommuneadministrasjonen som base. Hennes "Make Taveta Clean"-prosjekt i samarbeid med Taveta Town Council har bl.a. bidratt til at det er utviklet en egen miljøavdeling ved rådhuset.

I 2009/2010 og 2011/2012 ble 2. og 3 runde med utveksling gjennomført innenfor arbeidsområdene avfallshåndtering og kommunal planlegging. Envina var også da vertskap for Fredskorpsutveksling innen avfallshåndtering. Deltakere fra Taveta: Julius Fundi, George Chikira, Daniel Leshamta Keah og Japhet Mwavita. Deltakere fra Melhus: Cecilie Wallebek, Robert Hoven, Oddvar Åmot og Trine Solberg Johansen. Etter endt utveksling har de hatt etterarbeid i sine hjemkommuner, der de har delt sine erfaringer med andre kommuneansatte, kommunestyret og skoler.

Vi har nå fått godkjent ny Fredskorpsutveksling innenfor helseområdet fra 2017 - 2020.

Her er et infoskriv om utveksling i Melhus 2017.

Her er et infoskriv om utveksling i Taveta  2017.