Slik er badevannskvaliteten på de mest besøkte badestedene våre. Vurderingene baserer seg på prøvetaking fra de siste tre årene.

Storvatnet på Lundamo 

badevann_utmerket.png

Svorksjøen

badevann_utmerket.png

Øysand 

badevann_dårlig.png

Utdypende informasjon om Øysand

Vannkvaliteten er i basert på målte bakterieverdier de siste fire årene. På grunn av flere feil på ledningsnettet på Øysand har det vært høye bakterieverdier de siste årene. Dette er nå rettet og det er målt stort sett utmerket badevannskvalitet sommeren 2023.

Ved større regnskyll kan det forekomme forurensning av badevannet på Øysand, i form av høyere bakterieverdier i vannet i kortere perioder. Som et føre-var tiltak anbefaler vi at det ikke bades det første døgnet etter et større regnskyll.

Det er mye måkefugl på stranda og måkeavføring vil kunne bli vasket ut i sjøen ved regn. Det er ikke funnet feil på avløpsnettet, men DNA-analyse av vannprøver viser at måke en stor kilde til påvist forurensing.

Mer informasjon om badevann og kontroll av badevann hos Folkehelseinstituttet.