Vi overvåker vannkvaliteten ved badeplassene i kommunen jevnlig om sommeren, basert på EU sitt badevannsdirektiv. 
De mest besøkte stedene hvor vannkvaliteten skal kontrolleres og følges opp er: 

  • Storvatnet på Lundamo 
  • Svorksjøen
  • Øysand 

(Se kart nederst på siden)

Generell informasjon om badevann finnes på Folkehelseinstituttet sine nettsider.  

Status badevannskvalitet sommeren 2022: 

Dato

Øysand

Storvatnet

Svorksjøen

24.5.22 30   <10
31.5.22 30    
13.6.22 220 51 <10
16.6.22 110    
21.6.22 >1000    
24.6.22 100    
27.6.22 130   140
30.6.22 480    
04.7.22 550    
07.7.22 265    
11.7.22 175    
12.7.22 255 <10 40
14.7.22 565    
19.7.22 110    
20.7.22 192    
26.7.22 8660    
28.7.22 359    
2.8.22 120    
4.8.22 1200    
8.8.22 20    
10.8.22 1970 <10 10
15.8.22 20    
16.8.22 31    
17.8.22 1100    
25.8.2 31 <10 10

 

EUs badevannsdirektiv - antall E. coli-bakterier per 100 ml vann: 

Kategori

Brakkvann/sjøvann

Ferskvann

Utmerket <250 <500
God 250-500 500-1000
Dårlig 500-1000 >900
Uakseptabel  >1000 >1000

 

Les mer om badevannskvalitet på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Har du spørsmål til analyseverdiene over kan du sende e-post til Aurora Ekker Jordahl.

Badevannskvaliteten sommeren 2021:

Vi overvåker vannkvaliteten ved badeplassene i kommunen jevnlig om sommeren, basert på EU sitt badevannsdirektiv. 
De mest besøkte stedene hvor vannkvaliteten skal kontrolleres og følges opp er: 

  • Storvatnet på Lundamo 
  • Svorksjøen
  • Øysand 

(Se kart nederst på siden)

Generell informasjon om badevann finnes på Folkehelseinstituttet sine nettsider.  

Status badevannskvalitet sommeren 2021:

Dato

Øysand

Storvatnet

Svorksjøen

26.05.21 1 - <1
16.06.21 18 9 4
21.06.21 1300 - -
22.06.21 170 - -
24.06.21 7300 - -
28.06.21 <10 - 1
29.06.21 2000 - -
30.06.21 120 - -
01.07.21 240 - -
05.07.21 23 - -
06.07.21 42 - -
07.07.21 230 - -
08.07.21 >2400 - -
12.7.21 20 2 5
14.7.21 >2400 - -
15.7.21 >2400 - -
19.07.21 340 - -
20.07.21 1100 - -
21.07.21 22 - -
22.07.21 550 - 370
26.07.21 340 - -
27.07.21 18 - -
28.07.21 36 - -
29.07.21 650 - 3
02.08.21 100 - -
03.08.21 370 - -
04.08.21 250 - -
05.08.21 76 - -
09.08.21 460 <1 <1
10.08.21 770 - -
11.08.21 280 - -
12.08.21 32 - -
16.08.21 2000 - -
17.08.21 610 - -
18.08.21 1900 - -
19.08.21 520 - -
23.08.21 190 - 16
24.08.21 20 - -
25.08.21 720 - -
26.08.21 280 - -
09.09.21 690 - -
21.09.21 21 - -


EUs badevannsdirektiv - antall E. coli-bakterier per 100 ml vann: 

Kategori

Brakkvann/sjøvann

Ferskvann

Utmerket <250 <500
God 250-500 500-1000
Dårlig 500-1000 >900
Uakseptabel  >1000 >1000

 

Les mer om badevannskvalitet på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Har du spørsmål til analyseverdiene over kan du sende e-post til Aurora Ekker Jordahl.

Badetemperaturer

Følg med på adressa.no sine nettsider. De har oversikt over flere badeplasser i Trøndelag.  

Nedsatt badevannskvalitet ved store nedbørsmengder

Store mengder regn kan forurensense badevann, i form av noe høyere bakterieverdier i vannet i kortere perioder. Dette medfører sjelden helsefare. Som et føre-var tiltak anbefaler vi å ikke bade de første timene etter mye regn. 

Vi tester badevannet jevnt gjennom sommeren. Om en badevannsprøve skulle vise et dårlig resultat følger Melhus kommune opp dette og finner årsaken. Ved uakseptabelt høyt innhold av E.coli (> 1000 E.coli pr 100 ml) tas oppfølgingsprøver. Se øverst på denne siden når sist prøve ble tatt og resultatet for den.

Svømmekløe - ubehagelig, men ikke farlig

Etter en svømmetur kan man oppleve kløe og utslett. En av årsakene kan være svømmmekløe.
Les mer om dette på Folkehelseinstituttet. Du kan også lese mer om badevann på deres nettside.

Ikke bad i Benna - det er drikkevannet vårt

Benna er kilde for drikkevannet i Melhus og reservevannskilde for Trondheim. Derfor er det strenge restriksjoner på bruken; det er blant annet ikke lov for mennesker eller dyr å bade i vannet.
Les mer informasjon om Benna.
I tillegg er det mange mindre vannverk i kommunen som vi anbefaler å ta hensyn til.