NB: Reglene for besøk i sykehjem er oppdatert siden denne saken ble publisert. Alltid oppdatert informasjon finner du på www.melhus.kommune.no/korona

Sykehjemmene ligger nå på beredskapsnivå gult - høyt. Det vil si ett besøk per uke, med en liten presisering: Pårørende skal være de samme 1-2 personene.

Les brosjyren: Besøk i sykehjem under covid-19-pandemien (PDF)

Smittevern er like viktig

Det er etterlengtet for både pasienter, pårørende og ansatte at vi nå åpner opp. Det er fortsatt like viktig som før at smittevernet og reglene som gjelder for besøk overholdes, slik at vi bremser faren for smitte.

Reglene for gult nivå – høyt og for alle typer besøk, finner du nederst i artikkelen.

Har vært stengt

Våre tre sykehjem, Buen, Hølonda og Horg, har siden 30. desember vært stengt for besøk. Først som følge av smitte hos en ansatt på Horg helse- og omsorgssenter, og så videreført fra 5. januar på bakgrunn av mye smitte både i Melhus og kommunene rundt oss.

Vi bruker fire ulike beredskapsnivå for besøk i våre sykehjem under pandemien. Les mer om bakgrunnen for dette.

Strenge tiltak

Siden jula og den første uka på nyåret, da vi hadde mye smitte i Melhus, har vi nå hatt en roligere periode der pilene peker i riktig retning. Men fortsatt har vi strenge tiltak og restriksjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt, som følge av en kraftig økende smittetrend før, under og etter jul.

Dette er reglene for gult nivå – høyt:

 • Ett besøk per uke i avdelingen, eller på en tilrettelagt uteplass
 • Pårørende skal være de samme 1-2 personene
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), legger vi til rette for hyppigere besøk
 • Pårørende må ha med og bruke munnbind under besøket

Disse reglene for smittevern gjelder for alle typer besøk, uansett nivå:

 • Alle besøk på avtales på forhånd. Tidspunktet avhenger av den totale kapasiteten på avdelingen
 • 1-2 pårørende kan komme ved hvert besøk, for å sørge for god nok avstand
 • Hvert besøk varer inntil én time
 • Hvem pasienten ønsker besøk av, skal vektlegges. Nærmeste pårørende skal i hovedsak prioriteres
 • Har du luftveissymptomer, er nærkontakt eller er i karantene/isolasjon, kan du ikke komme på besøk nå
 • Alle som kommer på besøk loggføres for eventuell smittesporing
 • Vi tar imot deg og følger deg til enten pasientrommet eller et besøksrom
 • Vær nøye med håndhygiene, unngå å ta på flater. Gaver er ok med god håndhygiene. Har du med mat er det viktig med god håndhygiene for alle, før og etter måltidet. Kjøkkenet kan ikke benyttes
 • Unngå nærkontakt med pasienten, hold to meters avstand. Hold også god avstand til ansatte og andre pasienter
 • Vi ber om at du holder deg på pasient- eller besøksrommet. Ved behov, bruk ringeklokken. Unngå unødig opphold i fellesarealer og korridorer, det gjelder også hovedinngangen
 • Sansehagene brukes primært for tilrettelagte aktiviteter for beboere på sykehjemmet. Det vil være lokale variasjoner som gjør at vi kan legge til rette for besøk i enkelte soner av hagene
 • Hvis pasienten tas med ut av avdelingen, ber vi om at dere ikke oppsøker offentlige steder, og at dere følger smittevernregler og nasjonale retningslinjer for sosialt samvær
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), tilrettelegges det for hyppigere besøk