Vi inviterer grunneiere, naboer og andre interesserte til et åpent folkemøte. Det skjer i kommunestyresalen på Melhus rådhus mandag 26. august klokka 18. Inngang er i første etasje via biblioteket, ved inngang B. 

Sikringstiltak mot kvikkleireskred

Melhus kommune og NVE planlegger sikringstiltak mot kvikkleireskred i Rødde-området. Sikringsplanen er ute på høring fram til 3. september. Her kan du lese mer om sikringstiltakene.

Vann- og avløpsprosjekt

I tillegg planlegger Melhus kommune å legge nye vann- og avløpsledninger fra Jaktøya, via Lerli, til Kvammen. Noe av arbeidene vil foregå samtidig som sikringstiltakene. Tiltakene berører hverandre i nedre del av NVEs sikringstiltak i Kvamsbekken ved Skånøy. Her kan du lese mer om dette vann- og avløpsprosjektet.

Melhus kommune og NVE vil gi informasjon om både sikringstiltaket og VA-prosjektet på folkemøtet. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

 

Illustrasjonsbilde: Pixabay.com/Cozendo