Elever som begynner i 1. trinn og som bor mer enn to km fra skolen kan søke. Anses skolevegen som særlig farlig eller vanskelig, skal det søkes uansett avtstand. 

Elever i alle trinn som ferdes langs en veg som anses som særlig farlig eller vanskelig skal søke årlig. Unntaket er elever som bor mer enn fire km fra skolen, de behøver ikke å søke.

Du kan lese mer om rett til skoleskyss og sende inn søknadsskjema her.