Skatteliste til offentlig godkjenning (PDF)

Les mer om eiendomsskatt på våre sider

Klagefrist

Frist for å klage på eiendomsskatten er 27. mars 2023. Klagen må leveres skriftlig, enten per e-post, eller per post: Postboks 55, 7221 Melhus

Klagefrist på eiendomsskatt er satt til seks uker, jfr. Eigedomsskattelova §19.