Ved behov for akutt helsehjelp vil fastlege eller legevakt være riktig instans.

For øvrig behov for helsehjelp fra Melhus kommune er døra inn via Helse og velferdskontoret.

Vi har en brosjyre som heter Informasjon til deg som har vært utsatt for en alvorlig hendelse. Her er det mange forskningsbaserte råd om hvordan du kan ta vare på deg sjøl.