– Det var blitt for trangt på rådhuset, og lokalene vi har brukt i Pottenveien er ikke lenger egnet. Derfor har vi nå samlet tjenestene og lagt til rette for gode kursfasiliteter i Energiparken, sier enhetsleder Monica Brækken i enheten Arbeid og helse i Melhus kommune.

Enheten Arbeid og helse har tre avdelinger: Psykisk helse og rus, NAV og Idrettsveien bofellesskap. I tillegg ligger fagområdet legetjenester i denne enheten, som inkluderer blant annet kommuneoverlege, kommunefarmasøyt og saksbehandler. De holder også til i Energiparken.

Henvisning til tjenester innenfor Arbeid og helse skal fortsatt gå via Helse- og velferdskontoret.  

Alle telefonnumre til Arbeid og helse er som tidligere.

Midt legesenter flytter også inn

23. januar flytter Midt legesenter (tidligere Gaula legesenter) også inn i Energiparken.

Arbeid og helse og Midt legesenter får felles venterom.

– Med den nye lokaliseringen skal vi styrke samarbeidet med legekontorene i kommunen. Vi har også blitt godkjent utdanningsinstitusjon for allmennleger i spesialisering, sier Brækken.

I tillegg til Midt legesenter har vi Melhus legesenter og Lundamo legesenter, samt at legekontoret på Korsvegen er bemannet en dag i uka. 

Om Energiparken

Adressa til Energiparken er Løvsetvegen 2.

Melhus kommune eier næringsdelen i Energiparken. Deler av lokalene leies ut til NAV og Midt legesenter.