Bilde fra en leilighet i Idrettsveien bofellesskap som er pusset opp. Kjell (til venstre) er godt fornøyd med resultatet. Foto: Melhus kommune
Bilde fra en leilighet i Idrettsveien bofellesskap som er pusset opp. Kjell (til venstre) er godt fornøyd med resultatet. Foto: Melhus kommune

Gjennom nesten to år har Tor Morten Lundemo og Rune Andreassen pusset opp leilighetene i Idrettsveien bofellesskap. Nye overflater på gulv, vegger og tak, samt nye kjøkken og bad.

Snekkerteamet ble etablert i 2016 for å vedlikeholde den kommunale bygningsmassen vår, og være til hjelp for driftslederne. Når vi tar vare på den kommunale eiendommen, varer den lenger. Vi sparer mye penger på denne måten. Det er vinn-vinn, både økonomisk og for miljøet.

På bildet: Kjell som bor i Idrettsveien bofellesskap er godt fornøyd med oppussinga av leiligheta. 

Relasjoner og arbeidsoppgaver på tvers

Miljøgevinst har også ansatte og beboere i Idrettsveien bofellesskap hentet ut av det. Snekkerne har vært et fast innslag i bofellesskapet og leilighetene for personer med ulike rus- og psykiatriutfordringer. Slikt skapes det relasjoner av.

- Snekkerteamet startet rehabiliteringen av Idrettsveien i 2018, og ble raskt en del av miljøet med tanke på hvordan vi møter tjenestemottakerne våre. De deltok på lunsj, de hadde tid til en prat når de møtte på dem. Som en av våre sa: "Det er mye bedre å snakke med ordentlig arbeidsfolk om tilstanden på leiligheten min.» Vi ser også at hver enkelt tar ekstra godt vare på de nyoppussede leilighetene, forteller Marit Leer som er avdelingsleder ved bofellesskapet.

I tillegg har de som bor i Idrettsveien hjulpet snekkerne.

- Vi så etter hvert en gjensidig nytte av å bruke tjenestemottakere i dugnadsarbeid som bæring av materiell, maling, rydding mens snekkerteamet fikk ro til sine oppgaver. De jobbet ofte side om side, eller de møttes til lunsj etter utført arbeid.

- Vi har en veldig god dialog med de som er her. Det er en gjeng med mye humor, forteller Tor Morten Lundemo.

Evnen til å forholde seg til ulike mennesker og det å vise tålmod og raushet blir viktig.

Inn i staben under pandemien

Lundemo har god kjennskap til bofellesskapet også fra før. Da pandemien kom, tok han og kollegaen medisinkurs og gikk inn i turnusen som en del av staben i bofellesskapet

De er også nylig ferdig med Foyer-leilighetene, som ligger rett ved bofellesskapet. Leilighetene er for unge i alderen 16-25 år, som av ulike årsaker har utfordringer rundt studier, jobb og boligsituasjonen. Les mer om Foyer-prosjektet.

 

Dette er snekkerteamet: 

 • To snekkere som vedlikeholder kommunal bygningsmasse, og bistår driftsledere
 • Opprettet i 2016
 • Eksempler på oppdrag de har utført:
  • Nytt dagsenter på Horg
  • Utskifting av dører og vinduer i mestringsboliger på Horg
  • Utbedringer av Idrettsveien bofellesskap
  • Oppussing av Foyer-boliger ved Idrettsveien bofellesskap
  • Nye terrasser i Moaveien, samt utbedring av utvendig panel
  • Oppussing av Strandvegen 12D
 • Kommende oppdrag:
  • Nytt kjøkken Bruatunet
  • Rehabilitering av Lenavegen 3
  • Utskifting av vinduer Horg helse- og omsorgssenter
  • Oppussing av Bruatunet
  • Fortløpende oppussing av kommunale boliger og omsorgsboliger