- Det er berikende! Vi er veldig glade i å være med barn og ungdom, og føler vi har noe å gi dem, slår Lomheim fast uten å nøle.

Det var i 2006 Lomheim og hennes familie valgte å bli et besøkshjem. Det var de i 4,5 år, og i november i fjor startet de opp med en avtale med et nytt barn. Barnet er på besøk hos dem ei helg i måneden, pluss én uke i løpet av sommerferien. 

Bilde av Kristin Lomheim
Bilde av Kristin Lomheim. Hennes familie har i mange år vært besøkshjem. 

For høy terskel

Det å være besøkshjem gir mye til hele familien. Barnet som er på besøk, tar del i familielivet og de vanlige gjøremålene og aktivitetene i hverdagen. Lomheim anbefaler sterkt andre små og store familier om å være ett besøkshjem. Hun føler mange har for høy terskel til å bli besøkshjem, men at det er det ikke noe grunn til. Hvis man er redd for arbeidsmengden, kan Lomheim si at for deres del har det vært veldig lite ekstra som har fulgt med.

-  Barnet er med på det vi i familien ellers ville ha gjort! Om det er tur i skogen, baking eller fritidsarrangementer våre egne barn deltar på, så blir også besøksbarnet med på dette. 

Familieavgjørelse

Lomheim forteller åpent og entusiastisk videre om hvordan det fungerer. Selv har hun og mannen hennes egne barn i tillegg, og derfor har det alltid vært viktig at hele familien er enige i at man går inn i det. Selv om det ikke er arbeidskrevende, er det viktig at dette er noe alle vil, poengter hun.

God dialog med barnevernet

For de som føler de trenger å vite mer for å bestemme seg for om man skal bli et besøkshjem eller ikke, oppfordrer hun å ta kontakt med barnevernet for mer informasjon. Og også si fra hvis man selv har noen tanker og ønsker for besøkshjemmet.

- Vi er alle forskjellige og har forskjellige behov, og det er viktig at barnet passer inn i familien de kommer til, så ikke vær redd for å snakke med barnevernet om dette i forkant.

Har du lyst å bli et besøkshjem eller vite mer om ordningen?

Les mer på våre hjemmesider eller kontakt barnevernet for en uformell samtale.

Besøkshjem kort fortalt:

  • Et besøkshjem tar imot barn i helger og/eller ferier for å gi gode opplevelser for barna og avlaste foreldrene.
  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for ett år.
  • Barna er mellom 0 og 18 år.
  • For å bli besøkshjem må du sende inn utvidet politiattest og søknadsskjema.