Smittesituasjonen i Melhus er fortsatt uavklart. I går gikk kriseledelsen ut med en sterk oppfordring om å begrense sosiale kontakter i dagene framover.

Karantene og ventekarantene

Vi får mange spørsmål fra innbyggerne nå om karantener.

Her er en kort forklaring av de ulike karantenetypene og linker videre til informasjon fra Folkehelseinstituttet.

God testkapasitet

Svært mange har testet seg de siste dagene. Det er lav terskel for testing og vi har god kapasitet.

Test deg om du kjenner symptomer eller hvis du har vært i nærkontakt med en smittet person.

Time til test bestiller du på melhus.kommune.no/korona.