I går ble tre personer bekreftet smittet

Smittesporing i dag har ført til at 33 nye personer er satt i karantene og 42 i ventekarantene (oppdatert kl. 20).

I tillegg er 1. og 5. trinn på Gimse barneskole og 6. trinn på Brekkåsen skole i ventekarantene.

SFO på Gimse er også i ventekarantene, slik vi meldte i går.

Les mer om de ulike karantenetypene og hva de betyr.

Uavklart situasjon

I dag har det vært veldig stort trykk på testing hos oss (322 testede) og i flere av våre nabokommuner. Det betyr at det kan gå litt lengre tid før vi får svar på prøvene. Vi vil avklare ventekarantener når prøvesvar foreligger.

Det kan være en link mellom de forskjellige smittetilfellene i Melhus de siste to dagene, men det er fortsatt usikkert. Vi opplever også et økt smittetrykk mot oss fra flere kommuner. Nå trenger vi derfor enda et krafttak. Hold avstand og omgås få andre.

Vi er forberedt på at det kan komme flere smittetilfeller i Melhus i dagene som kommer.

Brekkåsen og Gimse barneskole på rødt nivå

Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen har kommuneoverlegen anbefalt rødt nivå på Brekkåsen skole og Gimse barneskole.

Brekkåsen skole og Gimse barneskole, samt SFO på begge skoler er stengt tirsdag 18. mai. Foreldre og foresatte er varslet.

God testkapasitet

Det er lav terskel for testing og vi har god kapasitet.

Test deg om du kjenner symptomer eller hvis du har vært i nærkontakt med en smittet person.

Time til test bestiller du på melhus.kommune.no/korona.