Utvalg for helse, oppvekst og kultur besluttet disse tildelingene på sitt utvalgsmøte 31. januar.

Prisene blir delt ut på hederskvelden 6. mars i kultursalen på rådhuset.

Om Håvard Karlgård, kulturprisen

Håvard Karlgård en nøkkelperson i Melhus' kulturliv i nesten 60 år. Hans betydningsfulle bidrag som kordirigent, spellemann, musikklærer ved Gimse ungdomsskole, kulturskolen, og spesielt på Høyeggen siden skolens start, har vært en kilde til inspirasjon og glede for mange unge melhusbygg gjennom årene.

Håvard har uselvisk lagt ned flerfoldige timer arbeid med å tilrettelegge for barn og unge slik at de kan utforske og oppleve musikk. Han er en tilbakeholden mann som ikke søker mye oppmerksomhet, men heller jobber for å gi andre sjansen til å skinne. 

Håvards livslange arbeid har skapt en varig arv av musikkglede i Melhus. 

Håvard er nå pensjonert, men bidrar fortsatt i aller høyeste grad. Han er ofte å finne bak gitaren ved små lokale kulturarrangement i kommunen. Enten det er juletrefest på helsehuset eller avslutning på barneskolen.

Ofte ser vi kulturpriser gå til de som er mest synlige, men vi at ønsker å benytte sjansen til å løfte frem de stille heltene, og det finnes ingen bedre eksempel på dette enn Håvard Karlgård. 

Han har formet kulturlivet i Melhus gjennom flere tiår, og hans bidrag fortjener virkelig å bli hyllet og feiret.

Om Dagny Flakne, kulturstipend

Dagny Flakne (18) har i ung alder vist et høyt nasjonalt nivå ved å vinne Riis-prisen 2023, som er en nasjonal synliggjøring av bildekunst laget av ungdom i alderen 13-18 år.

Gjennom mentorprogrammet til Riis-prisen vil hun få mentoroppfølging fra en av Norges ypperste kunstnere, Kjell-Erik Killi Olsen. Hun skal i den anledning ha utstilling med flere verk på Kjøpmannsgata Ung Kunst med utstillingsåpning 22. april 2025. Dagny har i mange år vært elev ved kulturskolen og er en viktig inspirasjonskilde for våre yngre elever. Et stipend vil være med på å finansiere utstyr og materiell hun trenger for sin videre utvikling.

Om Anders Bolland, idrettsstipend

Anders Bolland (16) har holdt på med motorsport siden han var ni år. I 2020 ble han norgesmester i klasse crosskart 85cc. Etter hvert som Anders har blitt eldre, har han kjørt større og raskere biler. De siste årene har han kjørt rallycross. Sesongen 2023 endte han på 9. plass i NM. I 2024 er målet å bli topp 6. Familien har etablert teamet Bolland motorsport juniorteam, der venner og familie bidrar. Ambisjonene til Anders er å få holde på lengst mulig for å oppnå bedre og bedre resultater. Dette krever mye tid og ressurser.