Det spør rekrutteringsprosjektet Menn i helse. Nå har du sjansen til å ta et karrieresteg over i et yrke hvor du virkelig trengs, både nå og i tida som kommer.

Menn i helse er et nasjonalt rekrutteringsprogram som gir menn mellom 25-55 år som i dag mottar NAV-ytelser, muligheten til å få fabbrev som helsefagarbeider. Det skjer gjennom et komprimert og forutsigbart utdanningsløp.

Informasjonsmøte

Nå starter de opp med nye kull, og de arrangerer informasjonsmøte. Det skjer 1. februar i Statens hus i Trondheim klokka 12-14.30

Her gis det informasjon om prosjektet, utdanningen og mulighetene for jobb. Etter møtet blir det også gjennomført intervju.

De som er motiverte og egnet, tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på en helseinstitusjon. Så går du over i sommerjobb, før det videre utdanningsløpet mot helsefagarbeider fortsetter fra høsten av.

Ta kontakt med NAV

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med NAV Melhus for å høre om du kan være aktuell for dette programmet, og eventuell påmelding til informasjonsmøtet.

«Menn i helse» er et samarbeid mellom kommunen, NAV, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Her finner du mye informasjon om prosjektet: www.mennihelse.no

 

Pressebilde fra Menn i helse