Melhus kommune har søkt om å delta i prosjektet «Dagsturhytte» som arrangeres av Trøndelag fylkeskommune. Politikerne stiller seg positive i påvente av forankring i handlingsplanen for 2025. Vi trenger nå innspill til plassering av dagsturhytta. 

Kriterier for drift og vedlikehold
Mange av kriteriene for plassering er fastsatt av Trøndelag fylkeskommune, inkludert kravet om avtale med en lokal forening eller organisasjon om drift og vedlikehold av hytta. Melhus kommune ønsker å gjennomgå disse kriteriene sammen med interesserte lag og foreninger under møtet den 23. mai.

Fristen for innspill er 31. mai
Både før, under og etter møtet vil lag og foreninger få muligheten til å sende inn sine forslag til kommunen. Send også gjerne spørsmål, eller be om møtelenke for å være med på Teams. 

Innspill, spørsmål eller Teams-forespørsel sendes på e-post til: postmottak.melhus@kommune.no med kopi til pia.haugan.traa@melhus.kommune.no

Velkommen til møte!
Dato: 23. mai
Sted: Melhus rådhus
Tid: 18.00-19.30Les mer om Trøndelag fylkeskommunes prosjekt «Dagsturhytte»