Bilde av Marit Skaanes, som bidrar som frivillig under vaksineringen
Bilde av Marit Skaanes, som bidrar som frivillig under vaksineringen

Med bistand fra frivillige vil vaksineringen kunne gå så smidig og effektivt som mulig. 

Lars og Marit bidrar

Lars Høiseth og Marit Skaanes har allerede vært med som frivillige i Melhus bedehus i noen uker. De vasker overflater, tar imot alle som skal vaksineres, rydder og er også sjåfører de gangene det trengs. 

- Jeg er pensjonist og har god tid, så jeg meldte meg. Jeg synes det er veldig greit å hjelpe til, sier Lars Høiseth. 

Marit Skaanes er like entusiastisk. 

- Jeg synes det er viktig å bidra. Det er kjempetrivelig å være med. Det er sosialt, som også er koselig i disse dager. 

Behov for flere

Vi har allerede nå behov for noen flere frivillige. Dette behovet vil øke enda mer i ukene og månedene fremover, når massevaksineringen setter i gang. Det er foreløpig skissert at det vil skje rundt månedsskiftet april-mai. 

Eksempler på oppgaver vi trenger frivillig hjelp til: 

 • Trafikk- og parkeringsvakter 
 • Overflatevasking av vaksinelokalet 
 • Ta imot innbyggerne, sørge for god avstand, bistå dem som trenger hjelp
 • Andre praktiske oppgaver 
 • Transport av innbyggere som må skysses til Melhus for vaksinering

Slik kan du melde deg som frivillig: 

Du kan melde deg som frivillig via appen Nyby. Det kan du gjøre på to måter: 

 1. Meld deg som frivillig direkte via denne lenken på nyby.no
 2. Via appen «Nyby» (lastes ned i AppStore eller GooglePlay)

Slik melder du deg som frivillig via appen: 

 • Last ned appen «Nyby»
 • Følg trinnene og registrer deg med navn og e-post
 • Skriv inn Melhus som distrikt 
 • Gå inn på Grupper og søk på "Koronavaksinering i Melhus kommune"
 • Spør om å få bli medlem i gruppen, og du blir meldt inn
 • Da vil du få varsel når vi legger ut oppdrag for frivillige, og du kan svare om du har mulighet til å bistå. Vi tar nærmere kontakt med deg for å avtale det praktiske 

Hvis du ikke har mulighet til å gjøre dette via nett eller app, kan du også ta kontakt med oss på telefon 902 44 833 eller på e-post: vaksine@melhus.kommune.no

Bilde av vår kommunefarmasøyt Marianne Thoresen, mens hun trekker opp vaksine
Bilde av vår kommunefarmasøyt Marianne Thoresen, mens hun trekker opp vaksine

Smittevern under vaksinering

Det er veldig viktig at smittevernet følges nøye under vaksineringen, slik at vi begrenser muligheten for smitte. Frivillige får en viktig rolle med å følge opp dette:  

 • Alle må holde minst to meters avstand til andre 
 • Vi sørger for tilgjengelig håndsprit slik at det er lett å rengjøre hendene
 • Vi ber om at alle bruker munnbind i vaksinelokalene
 • Unngå kødannelser
 • Det er viktig at alle med symptomer, forkjølelse eller sykdomsfølelse ikke møter opp. Dette gjelder de som skal vaksineres, ansatte og frivillige

Vår vaksineside: www.melhus.kommune.no/vaksine