Sinne er en normal følelse, men når det kommer ute av kontroll kan det bli ødeleggende både for deg og dine nærmeste. Sinnet kan oppleves som skremmende for de rundt deg.

Mange tenker ikke på egne sinnereaksjoner som vold, men vold kan uttrykkes på mange måter: Fysisk, psykisk, seksuell, materiell og lignende.

Hva slags utbytte kan du få av kurset?

Kurset skal hjelpe deg å regulere følelser, og gi deg alternative måter å reagere på som er mer hensiktsmessig. Målet er at du skal kunne ta ansvar for, og beherske sinnet ditt slik at du får det bedre med deg selv og dine nærmeste.

Sinnemestringskurset baserer seg på kognitiv gruppeterapi. Gruppene består av fire til seks deltakere, og er for personer over 18 år. Kurset består av tre individuelle samtaler, i tillegg til 15 gruppesamlinger.

Ta kontakt om dette snakker til deg

Kjenner du at dette kan være noe for deg? Eller kjenner du noen som dette kan passe for?

Ta kontakt med oss via påmeldingsskjemaet under. Det er uforpliktende å ta kontakt. Vi ringer deg, så tar vi en prat. Husk at vi har taushetsplikt. 

Du kan også ringe direkte til oss som er kursholdere:

  • Tordis Lande, 90192435
  • Marianne Gustavsson, 90402910
  • Tone Fredriksen Tenden, 90282484

Mer informasjon: 

Les om Brøsetmodellen på dinutvei.no og St. Olavs hospitals sider.

Se gjerne denne filmen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, som på en veldig god måte forklarer hvordan dette kurstilbudet fungerer. 

Du finner også informasjon på melhus.kommune.no/sinnemestring