Når vaksineringen øker i omfang i tiden fremover, vil vi trenge flere på laget.

  • Vi ønsker sykepleiere, sykepleierstudenter, i tillegg til helsepersonell som har erfaring med vaksinearbeid
  • Dette er lønnet arbeid
  • Arbeidstid vil i første omgang være på dagtid, men etter hvert som massevaksineringen skyter fart vil det også bli arbeid på ettermiddag og kveld
  • Vi trenger både deg som kan jobbe mye, og deg som kan jobbe litt

Det kan være noe for deg som ønsker å jobbe litt ekstra i tillegg til jobben du har i dag, deg som er pensjonert sykepleier, eller deg som er underveis i studiet.

Slik tar du kontakt med oss:

Hvis du ønsker å melde din interesse eller har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på følgende måte:

E-post: vaksine@melhus.kommune.no
Telefon: 902 44 833

Mer informasjon: 

melhus.kommune.no/vaksine har vi oppdatert informasjon og statistikk om vaksineringen. 

Informasjon om koronaviruset finner du på melhus.kommune.no/korona