Dette gjøres med antenne fra bil. Det er omtrent 2150 målere av typen Kamstrup (se bilde). Enkelte steder må vi inn på gårdsplassen til folk for å finne signal med antennen, og det vil også bli mange stopp langs veiene i kommunen.

Har du Kamstrup-måler, skal du ikke selv rapportere målerstand. Vi anbefaler likevel at alle våre abonnenter sjekker målerstand en gang i måneden for å selv ha oversikt over eget forbruk.

Alle som ikke har elektronisk vannmåler får tilsendt avlesningskort i løpet av midten av desember.
Vi ber om at alle rapporterer tilbake målerstand så snart de har mottatt kortet.

Hvis du har elektronisk vannmåler og får tilsendt avlesningskort, ber vi deg ta kontakt med oss.

Lurer du på noe?
Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar her.

Kontaktinformasjon:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 80 00