I første omgang åpnes det opp mot Trondheim, men dersom flere kommuner gjør det samme, vil det åpnes også mot dem.

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok denne uka å åpne for at barn og unge innenfor særkrets eller region kan konkurrere i kommunen. Det betyr at lag fra andre kommuner kan komme dit for å konkurrere eller spille kamper.

Melhus kommune åpner nå for det samme:

  • Barn og unge under 20 år kan konkurrere og spille kamper i Trondheim kommune
  • Lag fra Trondheim kan komme til Melhus for å konkurrere og spille kamper

Grunn til å fortsatt være årvåkne

Selv om smittetrykket i Trøndelag nå er lavt, er det viktig å understreke at situasjonen raskt kan endre seg. De muterte virusvariantene dominerer, og regjeringen har bebudet nye innstramminger fra neste uke. Ennå er det uklart hva disse blir, og om det skal strammes inn over hele landet eller mer lokalt.

Fortsatt gjelder den generelle anmodningen om å begrense unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene i Trøndelag. Men vi skal i størst mulig grad skjerme barn og unge, og gjør nå altså denne vurderingen på bakgrunn av lavt smittetrykk.

Smittevern og sosial begrensning

Vi minner også om hvor viktig det er at vi fortsatt følger smittevernreglene om avstand, håndhygiene og at vi blir hjemme og tester oss ved symptomer. Det er også viktig at vi alle begrenser hvor mange ulike personer vi treffer.