Dette innebærer at Trondheim kommune ved Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvar for oppfølging av disse områdene. Avtalen gjelder fra 1. august 2022.