Melhus er en kommune ALLEMED-kommune

Vi har forpliktet oss til å sette barn og ungdoms fritidsaktiviteter på dagsorden. Gjennom ALLEMED kartlegger vi mulighetene og hvilke barrierer som gjør at barn og ungdom ikke deltar.

ALLEMED er et gratis verktøy utviklet for å øke bevisstheten om fattigdom og utenforskap blant barn og unge, og for å sikre inkluderende arbeid for å få alle med. Les mer på www.allemed.no »

Vi trenger deg!

Som kommune ønsker vi å invitere alle som er i kontakt med, eller jobber med og for barn og ungdom i deres fritid. Vi ønsker å finne gode løsninger i skjæringspunktet mellom kommune og frivillighet, og trenger alles bidrag i dette arbeidet.

Vi inviterer til en tverrfaglig dugnad der vi sammen bruker dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon og bevissthet, og vi vil finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

Margrethe-Stendahl-Portrett-web.jpg

- Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring, og tilhøre et fellesskap. Statistikk viser at det er ulike barrierer som hindrer deltakelse, og at andelen barn og ungdom i utenforskap er økende, sier Margrethe Stendahl, fritidskonsulent ved Melhus frivilligsentral. 
Foto: Melhus kommune / Mariken Lie


MELD DEG PÅ HER »

Kalender Bli med på dugnaden

Dato: Tirsdag 3. september 2024
Tid: Klokken 17.30–20.00
Sted: Kantina i Melhusbanken
Påmeldingsfrist: 23. august 2024

Spørsmål kan sendes til: 
Margrethe Stendahl
Telefon: 997 12 627 
E-post: margrethe.stendahl@melhus.kommune.no

Del invitasjonen til ALLEMED-dugnaden som PDF-fil »