Prosjektet Veivalg for helse og velferd skal gjennom vinteren og våren stake ut fremtidens kurs, organisering og dimensjonering av helse- og velferdstilbudet i Melhus.

I løpet av neste uke arrangerer vi folkemøter på Lundamo, Hølonda og Melhus. I møtet vil prosjektleder Albert Verhagen presentere arbeidet, bakgrunnen og de veivalgene prosjektgruppa foreløpig foreslår.

Deretter er det mulig for alle å stille spørsmål og komme med synspunkter og innspill i møtet. Store deler av prosjektgruppa vil være til stede.

Folkemøtene:

  • Lundamo: Mandag 28. februar kl. 19 i Storstua på Lundamo barneskole
  • Hølonda: Tirsdag 1. mars kl. 19 i Hølonda samfunnshus på Eid skole
  • Melhus: Torsdag 3. mars kl. 19 i Amfisalen på Trøndertun folkehøgskole

Mer informasjon om folkemøtene på prosjektets sider.

Fase én og to

I første del av prosjektet vil prosjektgruppa komme med forslag til veivalget: Den fremtidige organiseringen og strukturen i helse- og velferdssektoren. Denne rapporten skal behandles politisk i løpet av mars.

Deretter starter del to, som basert på det politiske vedtaket etter fase 1, skal utarbeide forslag til dimensjonering av tjenestene. Også denne skal behandles politisk.

Mer informasjon

melhus.kommune.no/veivalg får du full oversikt over prosjektet og arbeidet som pågår.

Her kan du også lese alle nyhetssakene vi har lagt ut etter arbeidsmøtene, hvor vi forteller om retningen prosjektgruppa går for i de ulike sakene.